Kereszt Magazin – ahol mindent megtalál

Archive for március, 2014

cikkíró pályázat

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége
ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül,
valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal
kutatóknak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok
tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:

1.) Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriában a széles
nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő
népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel).
Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon, illusztráció is csatolandó.

2.) Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóriában a
természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő olvasók számára

http://mta.hu/data/cikk/12/95/44/cikk_129544/2014-dosz-felhivas_meghosszabbitva_(2).pdf

írott, figyelemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő
közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel), amihez
fekete-fehér vagy színes illusztráció is csatolható.

3.) Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a társadalomtudományokhoz
kapcsolódó, figyelemfelkeltő, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A
cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).


Beteg voltam, meggyógyultam

Pályázat

meggyogyultam.png
Az Élő Irodalom – Élő Könyv Műhely (http://mairodalma.hu/) prózaíró pályázatot ír ki
"Beteg voltam, meggyógyultam" címmel.

A pályázat célja:

Tényirodalmi könyvet szeretnénk az olvasóknak adni, melyekben valós gyógyulástörténeteket osztanak meg az írók az olvasókkal, ahogyan egy-egy betegségből megtalálták a kiutat, kilábaltak, felépültek, meggyógyultak.

A pályázat leírása:

A pályázatra beadott mű
– alapjául szolgáló eset megtörténhetett az íróval, vagy mással
– legyen valósághű, de ne a valós neveket, helyszíneket tartalmazza
– az olvasót pozitív érzéssel töltse el (ne legyen a történet csupán panaszáradat)
– legyen – lehetőleg – szépirodalmi nyelvezettel megírva
– mérete maximum 6 000 karakter legyen szóközökkel együtt.

Egy pályázó egy művel pályázhat.

A pályázatot elektronikus formában az info email-címre kell elküldeni, csatolt fájlként.
A csatolt fájl tartalmazza
– a pályázati művet
– a pályázó nevét
– ha írói néven szeretne megjelenni, akkor az írói nevét
– elérhetőségként email-címet, telefonszámot
– lakcímét
– a számlázáshoz, ha cégnévre kéri a számla kiállítását a könyvekről, akkor a cég nevét és címét

A pályázat beadásával a pályázó
– nyilatkozik arról, hogy a beadott mű a pályázó saját szellemi terméke. Ez irányú bármilyen jogi felelősség a pályázót terheli
– nyilatkozik arról is, hogy a pályázatra beadott mű erre a pályázatra íródott, azaz semmilyen fórumon még nem publikálta
– hozzájárulását adja, hogy a pályázatra beadott művön a szerkesztők irodalmi és könyvszakmai szempontok miatt korrekciókat hajtsanak végre.

A pályázatra érkező írásokat a szerkesztők folyamatosan fogadják és értékelik. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a mű nem felel meg a kiírás feltételeinek vagy az erkölcsi normáknak, vagy bármilyen egyéb szempontból megjelenésre alkalmatlannak találják, az írás nem kerül be a kötetbe. Az értékelés eredményéről minden pályázó értesítést kap.

A kötetbe bekerülő pályázó a pályázat beadásával kötelezettséget vállal 2 db könyv megvásárlására 2 000 Ft/db áron, vállalja, hogy a könyvek értékét a kiadó bankszámlaszámára utalja, vagy készpénzben fizet ki. A hozzájárulás megfizetése akkor esedékes, amikor összeállt a kötetnyi anyag, és erről a kiadó értesíti a pályázót. (A pályázó további köteteket is ugyanezen az áron rendelhet meg.)

A kötetbe bekerülő művek szerkesztését és a szerkesztés – pályázó általi – elfogadását követően a művekből ISBN-nel ellátott, nyomtatott könyvet készítünk. A könyvben az írások mellett a pályázó neve nem kerül feltüntetésre, csak a könyv végén lesz egy szerzőlista.

A könyvvel – terveink szerint – a 85. Ünnepi Könyvhéten részt fogunk venni, ahol az íróknak dedikálási lehetőséget biztosítunk.

Pályázati határidő:

2014.03.31
Mivel a pályázat folyamatos, amennyiben a határidő előtt elérjük a tervezett kötetméretet, akkor lezárjuk a pályázatot, de indítjuk is újra, a következő kötetbe történő bekerüléshez.
Ha a határidő lejártáig nem érkezett be elégséges anyag, a pályázatot meghosszabbítjuk, de előbb vagy utóbb a könyv el fog készülni. Merjük ezt bizton állítani, mert előzetes felméréseink szerint a könyvre mind írói, mind olvasói oldalról van igény.

A pályázat díjazása:

A könyvben megjelent írások díjazásához a könyv megjelenése után meghirdetünk egy szavazási lehetőséget, amikor az olvasó emailban szavazhat a legjobb három írásra. 50 olvasói szavazat beérkezését követően zárjuk a szavazást.
Az első három legtöbb szavazatot kapott írás írója pénzjutalomban részesül.
I. helyezett: 15 000 Ft
II. helyezett: 10 000 Ft
III. helyezett: 5 000 Ft

Kellemes alkotást, sikeres pályázást kíván az Élő Irodalom – Élő Könyv Műhely, a Szerzők Könyvesboltja, a Szerzők Kiadója!

Weblap: www.mairodalma.hu
Facebook: www.facebook.com/mairodalma
Szilágyi Marcsi Cseppecske: szilagyi.marcsi @ mairodalma.hu


Március 25 – Gyümölcsoltó Boldogasszony

Már régóta, az első századoktól ünnepli az egyház Urunk születésének hírüladását, az Annuntiatiót. Éppen 9 hónappal karácsony előtt. Népünk Gyümölcsoltó Boldogasszonynak nevezte el ezt az ünnepet, de számos kódexünkben szerepel változatos elnevezése: Mária hirdetett napja, Testfogadó Boldogasszony, Asszonyunk Szűz Máriának szeplőtelen foganatja..

A néphagyományban ez a nap a szemzés, gyümölcsoltás napja, hiszen Szűz Mária is most fogadta méhébe Jézust. Egy XVI. századi megjegyzés szerint:"az ember ilyenkor Szűz Máriával oltja az almát.."

Az ünnepi mise liturgiájához Padányi Bíró Márton veszprémi püspök följegyzése szerint szép régi magyar hagyomány fűződött: "Karácsony napján és a Szűz Mária napjain, főképpen pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Ige megtestesülése és fogantatása napján, a misemondó pap az isteni szolgálatban lévő több társaival együtt az oltár eleibe mégyen. Ott a legelső, legalsó grádicson éppen földig leborul, úgy imádja a megtestesült Igét, és az isteni kegyességnek ebben kinyilatkoztatott titkát ilyen alázatossággal tiszteli."

Az ünnep ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat. Eleink Gyümölcsoltó Boldogasszony napján – a ferences atyák biztatására – ezer Üdvözlégyet imádkoztak.

Üdvözlégy, Mária!

Üdvözlégy: görögül: kecharitomené szóban több van: örülj! Te Isten választottja, te boldog Leány! Isten öröme hatja át az egész teremtést. Ebből az örömből születtek a csillagok. Ez az öröm remeg az életet adó szélben; ez az öröm érleli a gyümölcsöt, a búzát, ajándékozza meg a virágokat illattal. Isten öröme ujjong a fiatalok boldogságában, a tiszta szív békéjében; ez az öröm az igazság palástja. Mert az igazságosság is akkor jelent üdvösséget, ha az örömben teljesedik be. Egyszóval: Isten öröme a teremtés és az üdvösség kezdete és egyben beteljesedése. Mária is ebben az örömben találja magát hirtelen az angyali üdvözlet hallatára.

Kegyelemmel teljes. Nem nevén szólítja az isteni küldött a názáreti szüzet, hanem ezzel a nem mindennapi jelzővel lepi meg. Maga a név korántsem mond annyit, mint az a tény, hogy a név viselője Isten választottja, a kegyelmek birtokosa. E nélkül mit sem érne a nagy, előkelő név. Akinek azonban megadatik, hogy így szólítsák, annak neve örökre be van írva az élet könyvébe. "Lám, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék! "(Lk. 1,48.) Kevés jövendölés teljesedett be olyan tökéletesen a történelemben, mint Máriának ez a hálás felujjongása.

Az Úr van teveled! Ennyit egyedül csak Isten képes ígérni, és csak Ő képes megadni, amit ígért. "Emmánuel": veled az Úr, ez az ószövetségi ígéreteknek a legnagyobbika. Ezt az ígéretet kapta Ábrahámtól kezdve Mózesen át Jeremiásig az Ószövetség számos választottja. Az Újszövetség hajnalán Mária lesz az első, akiben testet ölt majd az ősi ígéret: először mint szavakba foglalt ígéret, majd valóságosan is, mint a megtestesült Ige, Aki maga a "Velünk lakó Isten" (Mt. 23,24).

Az Úr szolgálóleánya vagyok! Így nevezi meg magát Mária a nagy öröm után, a legnagyobb kegyelmek órájában. A szolgálat bibliai kifejezés, és egyben eszménykép. Könnyű kimondani, ám kevesen valósítják meg tökéletesen. Mária nemcsak kimondta a szót, hanem egész szívét beleadta. Alighogy elhangzott ajkáról, máris futott rokonához, Erzsébethez, hogy szolgálhasson neki, ő, az Úr anyja, Keresztelő János anyjának!

Fiat! Legyen, teljesedjenek be hát rajtam szavaid! Teljes önátadás, a gyermeki ráhagyatkozás, a tökéletes bizalom kifejezése.. Egy folytonos, nagy Igen Isten mindenegyes akaratára. Olyan maradéktalan Igen, amelyben nincs semmi a nem-ből, a tagadásokból, az engedetlen húzódzkodásból, ravasz kibúvásokból. Miként "az Isten Fia. nem volt Igen és Nem, hanem az Igen valósult meg Benne. Isten valamennyi ígérete Igenné vált" a mi Urunkban ( Kor.19-20.).

Mária ezután következő egész élete is egyetlen nagy Igen majd az Atya minden kívánságára. Benne is valóra vált – mint Fiában – az Isten valamennyi elgondolása. Igenné lettek a régi és az új ígéretek.

Fiat és Amen : fenséges, tömör jelentésű szavak azok ajkán, akik arra lettek kiválasztva, hogy üdvösséget közvetítsenek a világnak, ki-ki a maga módján, Istentől kapott hivatása és szerepe szerint.

Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,

Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, Akit Te szültél!
Szép liliomszál, szüzek virága!
Könyörögj érettünk, Istennek anyja!

Ó, mily ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója! (Erdélyi Mária-ének)


Energia: Felére vághatja az energiaárat az önkiszolgálás

forrás: http://www.napi.hu 2014. március 22., szombat 19:23   Napi.hu

Egy év alatt másfélszeresére nőtt azoknak a német vállalatoknak a száma, amelyek maguk állítják elő a tevékenységük során felhasznált energiát. Nagy és kis cégek egyaránt erre az útra lépnek, hogy lefaragják energiaszámlájukat.
 Minden hatodik német cég immáron saját erőforrásból fedezi energiaszükségletét. A 16 százalékos arány, amelyet az elmúlt év közepén regisztráltak a Német Kereskedelmi Kamara szakértői, több mint másfélszer nagyobb az egy évvel korábbi 10 százaléknál. Ezzel egyidejűleg a vállalatok majdnem negyede gondolkodik azon, hogy a saját kezébe veszi energiaellátását.
A váltást vállaló cégek között nem csak olyan óriások vannak, mint a multinacionális Dow Chemical Co. németországi üzeme, amely az ország áramtermelésének egy százalékát fogyasztja el, hanem kifejezetten kis vállalatok is – derül ki a Wall Street Journal (WSJ) cikkéből. Az önkiszolgálás fő mozgatórugója, hogy az energiaszolgáltatóktól vásárolt elektromos energia árát 22 százalékkal drágítja a zöldenergia terjedését segítő úgynevezett fed-in tarifa, amely szétosztja a fogyasztók között az alternatív energiával kapcsolatos beruházások pluszköltségét.
Ezt meg lehet spórolni. Emellett a saját áramtermelésre vállalkozó cégek jogosultak a kormány energiahatékonysági, illetve zöldenergia-támogatásaira. Összességében e két elemnek köszönhetően 50 százalékkal csökkenthetik energiaköltségeiket – állítja Michael Salcher, a KPMG tanácsadó cég szakértője.

Előnyök és hátrányok

A WSJ a saját útjukra lépő kis cégek közül a Warwick GmbH példáját említi. Ez a vállalkozás elektromos basszusgitárokat gyárt a cseh határ közelében lévő bázisán. A termeléséhez szükséges áramot részben saját gázturbinájával, részben az üzemépületek tetején elhelyezett napelemekkel, részben a gitárgyártás fahulladékának elégetésével állítja elő. A 24 millió euró éves árbevételt elérő vállalkozás 3,7 millió eurót költött a beruházásra. A cég vezetősége egyelőre nem tudja, mikor térül meg a befektetés.
A magas kezdeti költség az egyik legnagyobb hátránya az önkiszolgáló energiaellátásnak. További gond, hogy a vállalatok nem értenek az energiatermeléshez, ezért az esetek többségében külső céget bíznak meg rendszerük üzemeltetésével. A biztonság kedvéért a hagyományos hálózatról sem válhatnak le, aminek szintén van valamennyi költsége. Végül a drágán kiépített háttér-infrastruktúra miatt nem tudnak elköltözni, ha netán ezt akarnák.
Keresztbe tehet az önellátás terjedésének, hogy a kormány a szabályok módosítását tervezi. A jelenlegi elképzelések szerint az erre az útra lépő cégeknek is ki kellene fizetniük a fed-in tarifa egy részét, viszont megemelnék a zöldenergia felhasználásának támogatási plafonját. Ez azt jelenti, hogy azok a cégek jöhetnek ki jól a változtatásból, amelyek főként alternatív energiaforrások felhasználására építik saját rendszerüket.


több mint gyomnövény! jóízű gyógynövény: a porcsin

LEGTÖBBEN CSAK GAZKÉNT ISMERIK

TudnodKell | 2013.09.17.

Lehet , hogy Nálad is meg terem, de eddig eldobtad !
Szokták mondani, hogy előbb mindenki a saját kertjében nézzen szét, mert lehet, hogy gyémántbányára bukkan…. ez valami olyasmi….

porcsin
Kövér porcsin (Portulaca oleracea)

A legtöbben csak úgy ismerik: gaz

Valójában:
Csupasz, 30 cm magas, évelő növény, húsos, kúszó szárral. Pozsgás, fényes levelei sötétzöld színűek, tojásdad alakúak. Virágainak 5-6 szirma van. Kellemesen savanykás íze miatt nyersen is és főzve fogyasztják.

Összetevői:

-Omega-3 zsírsavakban a leggazdagabb növény
-C-vitamin
-E-vitamin
-Glutation
-Oxálsav
-Alkaloidák
-Zsírsavak
-Kumarinok
-Flavonidok
-Szívglikozidok
-Glikozidok

Kövérporcsin gyógyhatása:

Szív és érrendszeri betegségek,
Szív problémák,
Érelmeszesedés,
Koleszterin szint,
Cukorszint (jó hatást gyakorol koleszterin és cukor szintre),
Immunrendszer erősítő,
Védi az artériákat,
Reumatikus megbetegedések (belsőleg és külsőleg pakolásként),

Izomgörcs fellazítása,
Aranyér,
Stressz,
Álmatlanság,
Bőrgyulladás, ekcéma, égési sebek,
Húgyúti betegségek, gyulladások,
Fejfájás, megfázás, influenza,
Fogínygyulladás,

Felhasználása:
Ízét a sóskához tudnám hasonlítani. Felhasználhatjuk salátának, salátaadaléknak, diétás ételekhez, illetve vegetáriánus konyhában fűszernek. Levelei és szárai nagyon finom, sós, fűszeres ízűek. A leveleket vajban megpárolva, levesek ízesítésére használható fel. Az idősebb leveleket spenótként készíthetjük el. Sült húsokhoz, illetve grillezett ételekhez kiváló. Fiatal levelei a paradicsom saláta finom ízesítője. A fiatal levelek sószegény diétás ételek ízesítésére alkalmas. A megkent kenyér tetejére tehetünk felaprított porcsint.Télire, megsózva, üvegekbe rakva, ecettel vagy borral felöntve tartósítható. Szárítva elveszti értékes íz- és zamatanyagait, de fagyasztani lehet. Régi angol receptek szerint leveleit a kapribogyóhoz hasonlóan tehetjük el. Meleg ételekbe az utolsó pillanatban tegyük, így kevésbé veszti el zamatanyagait és magas C-vitamin-tartalmát.

Pakolásnak törjük össze a friss növény szárát és leveleit, fogjuk vászonruhába, és tegyük a sérült testrészre. Rögzítsük, akár egész éjszaka is rajta maradhat.

Gyűjtése

Egész nyáron virágzás előtt lehet gyűjteni a kövérporcsint. Jellegzetessége miatt nem téveszthető össze semmivel.

Kövérporcsin a konyhában

Porcsinfőzelék,
Porcsin franciásan,
Párolt porcsin,

Porcsin saláta,

Ki gondolta volna, hogy ilyen értékes gyógynövényünk a kövérporcsin. Mielőtt tömegesen a komposztra vetjük, gondoljuk át, hiszen sok értékes anyagot tartalmaz. Értékeljük, és örüljünk, ha megtalálható a kertünkben.